Aangepaste openingstijden april/mei 2021

 

Burgerhoes

Het Burgerhoes is in zijn geheel (voor publiek én medewerkers) gesloten op Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag. Op de overige weekdagen is het Burgerhoes geopend van 8.30 tot 17.00 uur (op donderdagavond tot 19.00 uur). Bel van tevoren voor informatie of maak een afspraak. Het telefoonnummer is 14 045.

 

Gemeente Landgraaf

Team Jeugd: voor urgente meldingen ‘jeugdzorg’ wordt tijdens de gesloten dagen de Crisisdienst Jeugd Zuid-Limburg ingeschakeld. U kunt bellen naar 14 045.

 

ISD BOL

ISD BOL is voor dringende zaken op afspraak aanwezig in het Burgerhoes. Telefoonnummer: 045-5253747.

 

Bibliotheek

De bibliotheek werkt op afspraak (‘afhaalbieb’), ook op  vrijdag 2 april, zaterdag 3 april, woensdag 5 mei, vrijdag 14 mei en zaterdag 15 mei. Boeken bestellen kan via 045-5695660. Het afhaalmoment wordt samen met u afgesproken. 

 

Servicegilde Landgraaf

Servicegilde Landgraaf is wegens corona gesloten. Zie www.gildelandgraaf.nl.

 

SeniorWeb Landgraaf

SeniorWeb Landgraaf is wegens corona gesloten. Zie www.seniorweb-landgraaf.nl.

 

Politie

Inwoners van Landgraaf kunnen zich wenden tot het politiebureau in Brunssum. Bel vooraf met 0900-8844. Bij spoed 112.

 

Wetswinkel

De zitting van donderdag 13 mei gaat niet door.