Gemeente Landgraaf

In het Burgerhoes zijn alle bestuurders, bestuursorganen en afdelingen van de gemeente Landgraaf gehuisvest.

De afdeling Klant Contact Centrum - afgekort KCC – behandelt het gros van de klantcontacten tussen burgers, bedrijven en instellingen en de gemeente zet ze in de juiste behandelroute en bewaakt de afhandeling. Denk hierbij aan informatieverstrekking, de uitgifte van rijbewijzen en paspoorten, het opmaken van akten van de burgerlijke stand, het verlenen van vergunningen en ontheffingen, en de verstrekking van voorzieningen aan inwoners die op ondersteuning zijn aangewezen.
Deze contacten vinden plaats in het Burgerhoes, maar vaak ook telefonisch, digitaal of bij mensen thuis.

Binnen het Burgerhoes vervult het Klant Contact Centrum ook de rol van gastheer voor de overige partners door de centrale receptie te bezetten en het gezamenlijk dienstverleningsconcept voortdurend door te ontwikkelen. 

 

Contactgegevens
Gemeente Landgraaf
Postbus 31000, 6370 AA Landgraaf
Telefoon: 14 045
Website: www.landgraaf.nl
E-mail: gemeente@landgraaf.nl