ma 22 april 2024
22-04-2024

Informatieavond rondom dyslexie

voor ouders en professionals

Op reis naar Leeswinst

De voordelen van vroegtijdig ontdekken van dyslexie

 

Tijdens deze avond komt onderstaand programma aan bod:

Lezing over dyslexie en leesproblemen
Vloeiend kunnen lezen is niet alleen belangrijk op school, maar ook in het dagelijks leven. Bij dyslexie is er sprake van een hardnekkige achterstand op het gebied van lezen en/of spellen. Het lezen verloopt moeizamer en minder vlot. Er zijn veel factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van leesproblemen/dyslexie.
Milene Bonte, professor aan de universiteit in Maastricht, zal op deze avond meer uitleg geven over dyslexie, leren lezen en de hersenen.

Uitleg over het project Leeswinst (Maastricht University)
Op dit moment weten wij pas rond 8-9 jaar of een kind dyslexie heeft, de leesproblemen spelen dan al een paar jaar. Om deze problemen eerder en beter te herkennen onderzoeken ze 5-8 jarige kinderen tijdens het leren lezen middels een EEG meting. Voor dit onderzoek zoekt de universiteit kinderen uit groep 2 uit families waarin dyslexie voorkomt, en uit families zonder dyslexie. Heeft u interesse in deelname aan dit onderzoek dan kunt u meer informatie vinden op de website http://mbic-languagelab.nl/ maar kom dan ook zeker naar deze bijeenkomst.

Informatiestand van Oudervereniging Balans
Landelijke vereniging voor ouders van kinderen die iets meer, of iets anders nodig hebben bij het leren of in de opvoeding. zie www.balansdigitaal.nl

Praktische info

 

Spreker: Milene Bonte

• Lezing over dyslexie en leesproblemen
• Uitleg over het project Leeswinst (Maastricht University)
• Informatiestand van Oudervereniging Balans

Inschrijven kan via activiteiten@bibliotheeklandgraaf.nl of via www.balansdigitaal.nl/agenda