Musicus en voormalig muziekschooldirecteur Pierre Rietrae legt op een gedetailleerde, aanschouwelijke en prettige manier klassieke muziek uit, aan de hand van luistervoorbeelden. U gaat vooral genieten, krijgt achtergrondinformatie en u wordt geattendeerd op details en wetenswaardigheden.

 

Neem goede oren mee, want notenlezen of voorkennis is niet nodig.

Ludwig van Beethoven stierf na het componeren van zijn 9e symfonie en vervolgens ontstond het 9e Symfonie Syndroom, een mythisch gegeven en het blijkt inderdaad dat veel componisten bang waren voor het passeren van deze grens.

Schubert voltooide zijn 8ste symfonie niet en bleef steken bij zijn 9e. Anton Bruckner voltooide 8,5 symfonie en overleed tijdens het componeren van zijn 9e. Mahler ervoer een blokkade toen zijn 9e symfonie naderde. Hij vermeed het getal en componeerde zijn 9e als Das lied von der Erde en gaf het geen nummer. Schostakovitch kreeg de opdracht om een grootse 9e symfonie te componeren, groter dan alle voorgangers, echter, het resultaat was totaal anders.


Praktische info

Aanmelden voor de lezing is verplicht en kan via info@bibliotheeklandgraaf.nl of 045-5695660. 

De lezing kost voor leden van de bibliotheek € 3,00 en niet-leden betalen € 4,00.

Deze lezing is de tweede van een cyclus van vier.

Je hebt gekozen voor de cursus:

Luisteravond klassieke muziek II. Wat is er aan de hand met de 9e symfonie?

Groepsles / 1 les
Er hebben zich momenteel al 4 cursisten aangemeld.
Er zijn nog 96 plaatsen beschikbaar