Wetswinkel Landgraaf nieuwe partner binnen het Burgerhoes

Gepubliceerd op: Donderdag 18 Maart 2021

Op 18 maart jl. heette burgemeester Raymond Vlecken de Wetswinkel Landgraaf als nieuwe partner binnen het Burgerhoes welkom.

In zijn toespraak zei hij onder andere: ‘Ik vind het in het kader van rechtsbescherming belangrijk dat inwoners van Landgraaf met juridische vragen laagdrempelig terecht kunnen bij een instantie die hen inhoudelijk helpt of de weg wijst. In die behoefte vervullen jullie een belangrijke rol en dat vind ik een goede zaak. De Wetswinkel past bovendien prima in het dienstverleningsconcept van het Burgerhoes.’

Vanuit zijn jarenlange ervaring als advocaat, voorzag hij de medewerkers van de Wetswinkel terloops van diverse aanbevelingen. Onder andere: ‘Blijf bij jezelf en neem problemen niet mee naar huis.’ Hij wenste de Wetswinkel veel succes.

Wat is de Wetswinkel?
Wanneer u juridische problemen ervaart, kunt u op donderdagavond van 18.30 uur tot 20.30 uur gebruik maken van het gratis inloopspreekuur in het Burgerhoes. Om wat meer te weten te komen over de Wetswinkel hebben we de voorzitter van de Wetswinkel, Vera Jansen, gevraagd wie ze zijn en hoe ze mensen helpen. Vera is een van de rechtenstudenten van de universiteit van Maastricht die deel uit maakt van de Wetswinkel. ‘Wij gebruiken onze kennis om mensen met allerlei juridische problemen de juiste weg te wijzen. Dat werkt goed naar beide kanten. De mensen worden geholpen en wij doen praktijkervaring op.’

Hoe werkt de Wetswinkel?
Vera legt uit dat de mensen die naar het spreekuur komen, eerst een verkennend gesprek krijgen. In deze tijd met alle coronamaatregelen, mailen mensen hun probleem eerst. Daarna bespreken ze de hulpvraag binnen de groep en gaan twee medewerkers met de vraag aan de slag. Vera: ‘De adviezen stellen we zelf op. Bij heel ingewikkelde zaken kunnen we terugvallen op mensen van de universiteit. Maar onze rol is vooral ‘verwijzend’ of het bieden van hulp bij het opstellen van een brief. Vaak is dat ook voldoende om een probleem tot een goed einde te brengen. We streven ernaar om een hulpvraag binnen twee weken af te ronden.’

Meest gestelde vragen
Vera: ‘Dan moet je denken aan problemen met de huurbaas. Of ‘burenrecht’; overlast van bladeren, een schutting die te dicht op de erfgrens staat of overlast van een afzuiginstallatie. Wij behandelen geen zaken die te maken hebben met fiscaal recht of strafrecht.’ De stichting Wetswinkel Landgraaf ontvangt subsidie van de gemeente. ‘En we zijn afhankelijk van giften,’ vertelt Vera. ‘Dat geld gaat vooral op aan de reiskosten die wij als medewerkers maken. We komen namelijk niet allemaal uit Landgraaf.’

Hebt u juridische hulp nodig? Stuur een e-mail met uw vraag of probleem naar info@wetswinkel-landgraaf.nl. Dan neemt de Wetswinkel contact met u op. Kijk voor meer informatie op de website van de Wetswinkel Landgraaf.