Gemeente Landgraaf

In het Burgerhoes zijn alle bestuurders, bestuursorganen en de meeste afdelingen van de gemeente Landgraaf gehuisvest. De afdeling Beheer Openbare Ruimte en het Mens Ontwikkel Bedrijf zijn elders gevestigd.

De afdeling Klant Contact Centrum - ook wel KCC genoemd - neemt het merendeel van alle klantcontacten met burgers, bedrijven en instellingen in behandeling, zet ze in de juiste behandelroute en bewaakt de afhandeling. Denk hierbij aan informatieverstrekking, de uitgifte van rijbewijzen en paspoorten, het opmaken van akten van de burgerlijke stand, het verlenen van vergunningen en ontheffingen, en de verstrekking van voorzieningen aan inwoners die op ondersteuning zijn aangewezen (Wmo en jeugdzorg). Deze contacten vinden veelal plaats aan de balies of in de spreekkamers in het Burgerhoes, maar ook telefonisch, digitaal of bij mensen thuis.

Binnen het Burgerhoes vervult het KCC ook de receptiefunctie voor alle partners en ontwikkelt het het ‘dienstverleningsconcept Burgerhoes’ voortdurend door.

Contactgegevens:
Gemeente Landgraaf
Postbus 31000, 6370 AA Landgraaf
Telefoon: 14 045
Website: www.landgraaf.nl
E-mail: gemeente@landgraaf.nl