Gemeente Landgraaf

In het Burgerhoes zijn alle bestuurders, bestuursorganen en alle afdelingen van de gemeente Landgraaf gehuisvest.

De afdeling Klant Contact Centrum - ook wel KCC genoemd - neemt het gros van alle klantcontacten tussen burgers, bedrijven en instellingen enerzijds en de gemeente anderzijds in behandeling, zet ze in de juiste behandelroute en bewaakt de afhandeling. Denk hierbij aan informatieverstrekking, de uitgifte van rijbewijzen en paspoorten, het opmaken van akten van de burgerlijke stand, het verlenen van vergunningen en ontheffingen, en de verstrekking van voorzieningen aan inwoners die op ondersteuning zijn aangewezen.
Deze contacten vinden veelal plaats aan de balies in het Burgerhoes, maar vaak ook telefonisch, digitaal of decentraal bij de wijkteams of bij mensen thuis.

Binnen het Burgerhoes vult het Klant Contact Centrum ook de rol van gastheer voor de overige partners in, door de centrale receptie goed te bezetten en het gezamenlijk dienstverleningsconcept voortdurend door te ontwikkelen. 

Contactgegevens:
Gemeente Landgraaf
Postbus 31000, 6370 AA Landgraaf
Telefoon: 14 045
Website: www.landgraaf.nl/dienstverlening
E-mail: gemeente@landgraaf.nl