Stichting Service Gilde Landgraaf

De Stichting Service Gilde Landgraaf (afgekort: het Gilde) is een vrijwilligersorganisatie met als doel kennis en vaardigheden over te dragen aan anderen. Meer dan 80 vrijwilligers zijn werkzaam bij het Gilde. Bijna 500 deelnemers volgen jaarlijks de door het Gilde georganiseerde cursussen.

Het Gilde biedt de mogelijkheid aan aanbieders om hun kennis, kunde en ervaring over te brengen aan anderen. Ook wordt, vaak na vragen vanuit de samenleving, door het Gilde onderzocht aan welke cursussen, workshops e.d. behoefte bestaat. Als die behoefte bekend is, wordt daarvoor een passende aanbieder c.q. docent gezocht. Bij voldoende publieke belangstelling wordt de activiteit door het Gilde georganiseerd.

De diensten van het Gilde zijn belangeloos en informeel. De medewerkers, bestuursleden, docenten en/of begeleiders ontvangen enkel een vergoeding voor werkelijke kosten. De bijdrage voor deelname aan de lessen of activiteiten is dan ook gering.

De activiteiten van het Gilde zijn vooral gericht op cursussen in talen, creatieve vakken, verkeersveiligheid, mode en kleding. Verder organiseert Gilde Podium lezingen over actuele onderwerpen in de samenleving.

Contactgegevens:
Postbus 31176, 6370 AD Landgraaf
Telefoon: 045 - 569 56 80
Website: gildelandgraaf.nl
E-mail:  gildelandgraaf@gmail.com