Service Gilde

Service Gilde is een vrijwilligersorganisatie met als doel kennis en vaardigheden over te dragen aan anderen. Een groot aantal vrijwilligers zijn werkzaam bij het Service Gilde en zij bedienen deelnemers met zeer diverse cursussen.

Het Service Gilde biedt de mogelijkheid aan aanbieders om hun kennis, kunde en ervaring over te brengen aan anderen. Ook wordt, vaak na vragen vanuit de samenleving, door het Service Gilde onderzocht aan welke cursussen, workshops e.d. behoefte bestaat. Als die behoefte bekend is, wordt daarvoor een passende aanbieder c.q. docent gezocht. Bij voldoende publieke belangstelling wordt de activiteit door het Service Gilde georganiseerd.

De diensten van het Service Gilde zijn belangeloos en informeel. De medewerkers, bestuursleden, docenten en/of begeleiders ontvangen enkel een vergoeding voor werkelijke kosten. De bijdrage voor deelname aan de lessen of activiteiten is dan ook gering.

De activiteiten van het Service Gilde zijn vooral gericht op cursussen in talen, creatieve vakken, bridge, verkeersveiligheid, mode en kleding. Verder organiseert het Service Gilde themawandelingen en diverse workshops over bijvoorbeeld kunstgeschiedenis, meditatietechnieken en muziek. 

Open op maandag- dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur.

Contactgegevens:
Telefoon: 045 - 569 56 80
Website: gildelandgraaf.nl
E-mail:  gildelandgraaf@gmail.com