Missie en visie

Burgerhoes: méér dan de som der delen!

Het Burgerhoes wordt het ‘kloppend hart’ van Landgraaf. Ontmoeten van mensen staat centraal. Daarom zien we het Burgerhoes op de eerste plaats als de ‘huiskamer’ van Landgraaf. Maar het is méér dan uitsluitend een sociale ontmoetingsplek. Het is ook de ‘marktplaats’ van Landgraaf; een plek waar producten en diensten worden aangeboden en afgenomen, waar mensen kennis en informatie met elkaar delen, waar interactie plaatsvindt, en waar mensen ‘rijker’ vandaan gaan.

Om in deze missie te slagen, moet het Burgerhoes op de eerste plaats in alle opzichten goed bereikbaar en toegankelijk zijn voor alle doel- en bevolkingsgroepen. Het Burgerhoes kent een open structuur en is laagdrempelig van aard.
De partners binnen het Burgerhoes leveren een maximale inspanning om inwoners te verleiden en te verlokken. Daarna wordt alles in het werk gesteld om ze aan het Burgerhoes te binden. Onze ‘gasten’ worden uitgedaagd, nieuwsgierig gemaakt en een coöperatieve houding en actieve inbreng worden gestimuleerd. ‘Respect’ is daarbij het woord waar alles om draait.

Om de ‘huiskamer- en marktplaatsfunctie’ optimaal tot haar recht te laten komen, streven de partners binnen het Burgerhoes naar een hoge mate van professionaliteit, werken ze intensief samen en versterken ze elkaar. Ze koersen maximaal op coproducties en zetten de andere partners in hun kracht.
Hoewel de partners hun eigen identiteit behouden, is uitgesproken om ten faveure van het ‘merk Burgerhoes’, concessies naar elkaar te doen en andere partners in elkaars ‘ruimte’ toe te laten. Op de prestaties zijn ze afzonderlijk en collectief aanspreekbaar en een onnodige gang van ‘het kastje naar de muur’ binnen het Burgerhoes, proberen ze zoveel mogelijk te voorkomen.

Het open en lerend karakter van het Burgerhoes is vertaald naar een multifunctionele inrichting. Diensten worden duurzaam en toekomstgericht verleend en het dienstverleningsconcept is gebaseerd op de pijlers van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

We zijn er voor de inwoners van Landgraaf!
Wij luisteren, stimuleren, ondernemen actie, geven reactie, informeren, helpen, ondersteunen en verbinden.