Geschiedenis van het Burgerhoes

Rond 2007 ontstonden de eerste ideeën voor een multifunctioneel gebouw waarin gemeente en partners samen hun diensten konden aanbieden. Het winkelcentrum Op de Kamp kende overdag voldoende levendigheid, maar ’s avonds waren er nauwelijks nog activiteiten. Een sociaal-maatschappelijke impuls als aanvulling op de commerciële functie werd als een meerwaarde voor het gebied gezien. Tegelijkertijd wilden de diverse partijen inspelen op het feit dat steeds meer inwoners afhankelijk werden van informatie en van de nieuwe informatiekanalen én dat het veel inwoners moeite kost om deze ‘nieuwe’ informatie tot zich te nemen en te gebruiken. Al snel werd de link tussen beide gedachten gelegd: combineer de functie van ‘ontmoeten’ in het gebied Op de Kamp met de begrippen kennis, informatie en advies. Breng vervolgens partners die hierbij kunnen helpen samen in één gebouw en stuur op samenwerking. De basis van het nieuwe concept was gelegd: ontmoeten in het kader van kennis, informatie en advies!

 

Partners

Partners die hierin een rol konden spelen, werden actief benaderd of meldden zich spontaan. Een aantal van de partners was toe aan een nieuwe huisvestiging, voor hen was het een win-winsituatie. Partners van het eerste uur waren naast de gemeente en ISD BOL, de Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken, Service Gilde en Seniorweb Landgraaf. Later is daar Omroep Landgraaf, de Adviesraad Werk en Inkomen en de politie aan toegevoegd. De werknaam voor het ambitieuze project werd KIA: kennis-, informatie- en adviescentrum.

Over het idee bestond meteen grote eensgezindheid. Ook de gemeenteraad was het erover eens dat de functie van ontmoeten in Op de Kamp een verrijking betekende.

 

Het gebouw

Via een aanbestedingsprocedure won architectenbureau Diederen-Dirrix uit Eindhoven de opdracht. Het ontwerp voorzag in een paviljoenachtig gebouw, aangebouwd tegen de achtergevel van het bestaande raadhuis. Door de nieuwe hoofdingang aan de zijde van de Beethovensingel te situeren, kon een mooie aansluiting met ‘park Lichtenberg’ worden gerealiseerd.

Het gebouw kent een ruime en lichte opzet en kenmerkend is het gebruik van natuurlijke tinten en materialen. De aanbesteding van de bouw werd gegund aan bouwbedrijf Van Stiphout uit Sint-Oedenrode. De bouw startte in het voorjaar van 2015 en in september 2016 werd het gebouw opgeleverd en namen de partners hun intrek.

Uit een prijsvraag voor een naam koos het college de naam Burgerhoes. De opening vond plaats op 7 en 8 april 2017.

 

Buitengebied

Tegelijkertijd werden plannen ontwikkeld om ook het buitengebied rondom het Burgerhoes opnieuw te ontwerpen. In het gebied moesten méér parkeerplaatsen komen en het gebied moest aansluiten bij de Lichtenberg en het Raadhuisplein. Het resultaat hiervan is het fraaie Sweelinckplein. Deze aanpassing werd in 2018 afgerond.