Geschiedenis van het Burgerhoes

Ongeveer 10 jaar geleden werden de eerste gedachten met betrekking tot het Burgerhoes geboren. Het besef ontstond dat Op de Kamp vooral een winkelcentrum was, waar louter commerciële activiteiten plaatsvonden maar ’s-avonds nauwelijks nog activiteiten merkbaar waren. Een sociaal-maatschappelijke impuls als aanvulling op deze commerciële functie, werd als een meerwaarde voor het gebied en de gemeente Landgraaf gezien.

Tegelijkertijd ontstond stilaan het inzicht dat steeds meer inwoners afhankelijk worden van informatie en nieuwe informatiekanalen zoals internet en vooral ook de constatering dat het veel mensen moeite kost om deze ‘nieuwe’ informatie tot zich te nemen en te gebruiken.
 
Al snel werd de link tussen beide gedachten gelegd: stimuleer de functie van ‘ontmoeten’ in het gebied Op de Kamp door deze te organiseren rondom de begrippen kennis, informatie en advies. Breng vervolgens partners die hierin een rol kunnen spelen samen in één organisatie en gebouw en stuur op samenwerking tussen deze partijen. De basis van het nieuwe concept was gelegd: ontmoeten in het kader van kennis, informatie en advies!
 
Partners die in de informatievoorziening een rol konden spelen, lagen voor de hand en werden enerzijds actief benaderd, anderzijds meldden die zich spontaan. Wat bleek was dat veel van die partners ook nog eens over verouderde huisvesting beschikten en hun dienstverlening niet meer ‘anno 21ste eeuw’ konden aanbieden. Voor hen lag een win-winsituatie in het verschiet. Partners van het eerste uur, naast de gemeentelijke loketfuncties en ISD BOL, waren de bibliotheek Landgraaf, het Service Gilde Landgraaf en SeniorWeb. Later is daar de Omroep Landgraaf en het Cliëntenplatform Wwb aan toegevoegd. De loketfunctie van de Vrijwilligerscentrale, eerst onderdeel van de gemeentelijke dienstverlening, is in 2015 overgegaan naar Welsun. De gekozen werknaam voor het ambitieus project was KIA; Kennis-, informatie- en adviescentrum.
 
Over het idee was meteen een grote mate van eensgezindheid. Alle partijen in de raad waren het erover eens dat de functie van ontmoeten in het gebied Op de Kamp een verrijking voor het gebied zou zijn. De discussie die gevoerd werd ging over de grootte van het te bouwen gebouw en het vraagstuk of daarin plaats moest zijn voor ambtelijke werkplekken. Het eerste plan bestond uit een zes verdiepingen hoge aanbouw aan het bestaande raadhuis/politiebureau aan de Erik Dekkerpassage. Het gebouw voorzag o.a. in 35 ambtelijke werkplekken.
In het politieke debat kreeg het college van burgemeester en wethouders echter de opdracht om voor de ambtelijke werkplekken tot een andere oplossing te komen en een kleiner gebouw te realiseren. Bovendien gaf de gemeenteraad de ruimte het gebouw ook op een andere plek te realiseren, te weten direct achter het bestaande raadhuis aan de Beethovensingelzijde.
 
Er volgde een aanbestedingsprocedure en architectenbureau Diederen-Dirrix uit Eindhoven won de opdracht. Haar ontwerp voorzag in een paviljoenachtig gebouw, aangebouwd tegen de achtergevel van het bestaande raadhuis. Door de nieuwe hoofdingang aan de zijde van de Beethovensingel te situeren kon een mooie aansluiting met ‘park Lichtenberg’ worden gerealiseerd. Het gebouw kent een ruime en lichte opzet en kenmerkend is het gebruik van veel natuurlijke materialen en tinten.
De bouw van het KIA werd na een aanbestedingsprocedure gegund aan bouwbedrijf Gebr. Van Stiphout uit Sint-Oedenrode. De bouw startte in het voorjaar van 2015 en in september 2016 werd het gebouw opgeleverd en namen de partners hun intrek.
 
Een uitgeschreven prijsvraag voor een naam voor de nieuwbouw, leverde ruim 50 ideeën op; het college van burgemeester en wethouders koos hieruit de naam ‘Burgerhoes’.
 
Tegelijkertijd werden plannen ontwikkeld om ook het buitengebied rondom de nieuwbouw opnieuw te ontwerpen. In het gebied moesten aanvullende parkeerplaatsen worden gerealiseerd en landschappelijk moest de aansluiting met de Lichtenberg en het Raadhuisplein worden gemaakt. Deze aanpassing zal in 2017 worden afgerond. De opening van het Burgerhoes vond plaats op 7 en 8 april 2017.