Over het Burgerhoes

Het Burgerhoes is op de eerste plaats een intensieve samenwerking tussen verschillende organisaties om zo de functie van ontmoeten in het centrum van Landgraaf, te stimuleren. Die functie wordt vormgegeven rondom de thema’s kennis, informatie en advies. Het Burgerhoes is dus een plek waar kennis, informatie en advies worden aangeboden en afgenomen, waar mensen kennis en informatie met elkaar delen en waar interactie plaatsvindt. Ook voor culturele uitingen is volop ruimte binnen het concept.

Daarnaast is het Burgerhoes natuurlijk ook een prachtig gebouw, gelegen op een bijzonder plek in Landgraaf. Een gebouw ook dat in alle opzichten goed bereikbaar en toegankelijk is. Het Burgerhoes kent een open structuur en is laagdrempelig van aard. Het open karakter is vertaald naar een multifunctionele en fraaie architectonische inrichting.

Het Burgerhoes is op die manier ‘huiskamer’ en ‘marktplaats’ tegelijk en we zien het als het  ‘kloppend hart’ van Landgraaf. De partners binnen het Burgerhoes verlenen hun diensten duurzaam, toekomstgericht en het gemeenschappelijk dienstverleningsconcept is gebaseerd op de pijlers van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

U wordt als inwoner van Landgraaf gestimuleerd deel uit te maken van het Burgerhoes-concept. Ons motto luidt: “Wij luisteren, stimuleren, nemen actie, helpen, informeren, ondersteunen, verbinden en geven reactie.”
Tot ziens in ons Burgerhoes.