Missie en visie: Burgerhoes is méér dan de som der delen!

 

Het Burgerhoes is het ‘kloppend hart’ van Landgraaf, waarin ontmoeten centraal staat. Daarom zien we het Burgerhoes op de eerste plaats als de ‘huiskamer’ van Landgraaf. Maar het is méér dan uitsluitend een ontmoetingsplek. Het is ook de ‘marktplaats’ van Landgraaf; een plek waar producten en diensten worden aangeboden en afgenomen, waar mensen kennis en informatie met elkaar delen, waar interactie plaatsvindt en waar mensen ‘rijker’ vandaan gaan.

Om in deze missie te slagen, moet het Burgerhoes voor alle doelgroepen in alle opzichten goed bereikbaar en toegankelijk zijn. Het Burgerhoes kent een open structuur en is laagdrempelig van aard.

 

Maximale inspanning

Als partners binnen het Burgerhoes leveren we een maximale inspanning om inwoners te ‘verleiden’ naar het Burgerhoes te komen en gebruik te maken van onze diensten. Daarna stellen we alles in het werk om ze aan het Burgerhoes te binden. Onze ‘gasten’ worden uitgedaagd, nieuwsgierig gemaakt en een coöperatieve houding en actieve inbreng worden gestimuleerd. ‘Respect’ is daarbij het woord waar alles om draait.

Om de functies optimaal tot haar recht te laten komen, streven we binnen het Burgerhoes naar een hoge mate van professionaliteit, werken we intensief samen en versterken we elkaar. Hoewel de partners hun eigen identiteit behouden, wordt waar wenselijk samengewerkt. Op de prestaties zijn we afzonderlijk en collectief aanspreekbaar en een onnodige gang van ‘het kastje naar de muur’ binnen het Burgerhoes willen we voorkomen.

 

Multifunctionele inrichting

Het open en lerend karakter van het Burgerhoes is vertaald naar een multifunctionele inrichting. Diensten worden duurzaam en toekomstgericht verleend en het dienstverleningsconcept is gebaseerd op de pijlers van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Daarnaast is het Burgerhoes een prachtig gebouw, gelegen op een bijzonder plek in Landgraaf. Een gebouw dat in alle opzichten goed bereikbaar en toegankelijk is. Het Burgerhoes kent een open structuur en is laagdrempelig van aard.

U wordt als bezoeker gestimuleerd deel uit te maken van het Burgerhoes-concept. Ons motto luidt: “Wij luisteren, stimuleren, nemen actie, helpen, informeren, ondersteunen, verbinden en geven reactie.”

Tot ziens in ons Burgerhoes!