Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken

De bibliotheek heeft als publieke taak bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling en de verbetering van de maatschappelijke kansen van de burger.

Als een onafhankelijke, betrouwbare, pluriforme, toegankelijke en authentieke instelling vervult zij de volgende functies:

  • het ter beschikking stellen van kennis en informatie: informeren
  • het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie: leren
  • het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur: lezen
  • het organiseren van ontmoeting en debat: ontmoeting en debat
  • en het laten kennismaken met kunst en cultuur: kunst en cultuur.

Dit doet zij in nauwe samenwerking met sociaal-maatschappelijke, culturele en educatieve partners.

De bibliotheek zet samen met haar partners in op ‘levenslang leren’ door de realisatie van een laagdrempelige, informele, fysieke en digitale leeromgeving, binnen en buiten het Burgerhoes.

De accenten bij ‘levenslang leren’ zijn taalontwikkeling, leesplezier, mediavaardigheden en cultuurontwikkeling, van jong tot oud.

Contactgegevens:
Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken
Postbus 30082, 6370 KB Landgraaf
Telefoon: 045 - 569 56 60
Website: www.bibliotheeklandgraaf.nl
E-mail: info@bibliotheeklandgraaf.nl