Ontvangst in het Burgerhoes

• Heeft u een afspraak, meldt u zich dan bij onze receptie. Onze receptionisten helpen u graag verder.

• Klanten voor het Klant Contact Centrum (KCC) en ISD BOL worden geholpen bij een van de balies of in een spreekkamer. In de meeste gevallen heeft u voor dat doel een ‘nummertje’ bij de klantenzuil nodig. Hulp nodig? Onze gastvrouw of gastheer helpen u graag.

• In het Burgerhoes mag u zich vrijelijk en met respect voor ieders privacy ophouden. Zonder begeleiding van een medewerker is het niet toegestaan afgesloten gangen, werkkamers en vergaderruimten te betreden.

• Onze medewerkers zijn in voorkomende gevallen verplicht uw identiteit vast te stellen. Daarbij vragen wij uw medewerking.

 

 

   IN HET BURGERHOES DRAAIT ALLES OM RESPECT!

       
Volg onze aanwijzingen op

Roken, alcohol of drugs
zijn niet toegestaan

Vraag toestemming voor
foto-, film-, of geluidsopnamen
Verbaal geweld accepteren wij niet
       
Houd het Burgerhoes netjes Hulp- en geleidehonden
zijn welkom
Gebruik uw telefoon niet
wanneer u geholpen wordt
Fysiek geweld accepteren wij niet