Adviesraad Werk en Inkomen

 

De Adviesraad Werk en Inkomen houdt binnen het Burgerhoes een maandelijks spreekuur. Voorlopig is dat iedere eerste maandag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur.

 

Dit spreekuur heeft een tweeledig doel. Op de eerste plaats is het bedoeld om cliënten bij te staan, te adviseren en eventueel door te verwijzen naar de juiste organisatie.

 

Daarnaast kunnen signalen en problemen ten aanzien van de uitvoering worden aangekaart. Worden die meerdere keren geconstateerd en lijken ze een trendmatig karakter te hebben, kan de Adviesraad ze inbrengen bij de bevoegde instantie. Bijvoorbeeld de verantwoordelijke portefeuillehouder van het college of bij ISD BOL.

Contactgegevens:
E-mail:  adviesraadwerkeninkomen@ziggo.nl